Domov se zvláštním
režimem Nezdenice

Služba Domova se zvláštním režimem úzce navazuje na služby poskytované v Domově pro seniory a využívá společných prostor zařízení. Domov leží na úpatí Bílých Karpat, je umístěn v příjemném a klidném prostředí, v menší obci Nezdenice, která má asi 800 obyvatel. Služby poskytujeme nepřetržitě každý den v roce v Domově pro seniory Nezdenice, se sídlem Nezdenice 233, PSČ 687 32. 
Více zde

Poslání

Posláním služby je vytvořit bezpečný, důstojný a spokojený domov osobám s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence, které v důsledku ztráty paměťových a orientačních schopností nemohou již nadále setrvávat ve svém přirozeném prostředí a potřebují podporu, pomoc a péči tak specifickou, která bude směřovat k udržení jejich stávajících schopností a dovedností. 

Cíle

Cílem Domova je za přispění všech zaměstnanců:

 • Zajistit důstojný způsob života pro všechny klienty.
 • Zajistit klientům potřebné zázemí, pocit jistoty a bezpečí.
 • Udržet u klientů v maximálně možné míře jejich soběstačnost a samostatnost.
 • Zapojovat klienty do běžných činností komunity a pomáhat jim udržet kontakt s rodinou a přáteli.
 • Podporovat u klientů udržování běžného způsobu života, přirozené vztahy a zprostředkování kontaktů s místními institucemi poskytující služby veřejnosti. 

Cílová skupina

Služba je určena osobám od 60 let a více.
Cílovou skupinou jsou osoby od 60 let, které trpí Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demence, a proto nejsou schopni postarat se sami o sebe ve svém domácím prostředí, mají sníženou míru soběstačnosti a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, která jim nemůže být zajištěna členy rodiny ani za pomoci jiných sociálních služeb.

Službu nemůžeme poskytnout:

 • osobám žádajícím o sociální službu, kterou poskytovatel neposkytuje,
 • osobám, které žádají o poskytnutí sociální služby, vypověděl poskytovatel v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy,
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení,
 • osobám s akutní infekční nemocí.

 

Kapacita služby

 • 27 klientů

Domov se skládá z velké hlavní budovy. V přilehlém menší objektu, kterému se říká „Zámeček“ jsou k dispozici dva Hostovské pokoje pro rodinné příslušníky klienta. Hlavní budova Domova je tvořena komplexem čtyř navzájem chodbami propojených budov s bezbariérovým přístupem (i mimo budovy). Domov se zvláštním režimem je součástí Domova pro seniory v budově B. Je zde celkem 24 pokojů, z toho 21 jednolůžkových a 3 dvoulůžkové. Všechny pokoje jsou vybaveny nábytkem (lůžko, šatní skříň, noční stolek, prádelník, židle), umyvadlem, WC a bezbariérovým sprchovým koutem, signalizačním zařízením, místním rozhlasem a účastnickou přípojkou na kabelovou televizi a internet. Pokoje lze dovybavit vlastními dekoračními předměty. Domov se zvláštním režimem využívá zčásti i prostory a služby Domova pro seniory. Venkovní prostředí Domova se zvláštním režimem tvoří přírodní park s altánkem, který je přístupný pro klienty po celý rok.
Domov má vlastní kuchyň, prádelnu a plynové kotelny a solární systém.
 

Poskytované základní činnosti:

 • Poskytnutí ubytování.
 • Poskytnutí stravy.
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Sociálně terapeutické činnosti.
 • Aktivizační činnosti.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Paliativní péče

Abychom až do konce svého života mohli rozhodovat o své péči a nebyli vydáni na pospas okolnostem, ve kterých se ocitneme, je vhodné se těmito myšlenkami zaobírat již nyní. Lidé například přemýšlí o tom, jaké oblečení by si přáli mít na své poslední cestě, jak by si přáli mít zorganizovaný pohřeb atd. Málokdo však o těchto věcech mluví se svými blízkými, a tak to nakonec může vypadat jinak, než si sami přáli.
Paliativní přístup je součástí běžné péče v Domově, vychází z komunikace s klientem (popřípadě s opatrovníkem) o jeho představě budoucí péče v závěru života. Tyto informace se stávají důležitým prvkem Plánu budoucí péče v závěru života. Díky paliativní péči mohou klienti uzavřít svůj život bez bolesti, důstojně a v souladu se svými hodnotami.
Paliativní péči v Domově zajišťují pracovníci přímé péče a všeobecné sestry v úzké spolupráci s ošetřující lékařkou.

 

Zásady poskytování sociální služby

 • zásada zachování důstojnosti,
 • zásada dodržování lidských práv a základních svobod,
 • zásada respektování vlastního rozhodnutí klienta, není-li v rozporu se Smlouvou o poskytování sociální služby
 • zásada osobního přístupu ke klientovi dle jeho individuálních potřeb a přání,
 • zásada podpory v zachování stávajících schopností a dovedností.

Vedení domova

Vedoucí zařízení:
Mgr. Alexandra ILLÁŠOVÁ
alexandra.illasova@sslolsava.cz
+420 572 610 801
+420 730 808 784

Vedoucí sociálního úseku a zástupkyně vedoucí zařízení:
Mgr. Marcela Vaculínová
marcela.vaculinova@sslolsava.cz
+420 572 610 802
+420 732 237 500

Vedoucí
zdravotního úseku

Jana Pešátová, DiS.
jana.pesatova@sslolsava.cz
+420 572 610 817
+420 736 464 701

Vedoucí přímé obslužné péče
služba domov pro seniory

Jana Hauerlandová
jana.hauerlandova@sslolsava.cz
+420 572 610 831
+420 604 229 030

Sociální pracovníci

Sociální pracovnice
služba domov se zvláštním režimem
Bc. Martina Šimoníková
martina.simonikova@sslolsava.cz
+420 572 610 818
+420 604 229 031

Pracovna všeobecných sester

Účetní

Iveta Balouchová
iveta.balouchova@sslolsava.cz
+420 572 610 804

Ostatní kontakty

Pracovna pracovníků v sociálních službách „B1“ | služba domov se zvláštním režimem
pss.dzrnezdenice@sslolsava.cz
+420 572 610 806

Pracovna pracovníků v sociálních službách „B2“ | služba domov se zvláštním režimem
pss.dzrnezdenice@sslolsava.cz
+420 572 610 807

Pracovna pracovníků v sociálních službách „B3“ | služba domov se zvláštním režimem
pss.dzrnezdenice@sslolsava.cz
+420 572 610 808

Zásobovačka:
Irena Pavlacká
irena.pavlacka@sslolsava.cz
+420 572 610 811
+420 733 696 673