Domov pro seniory
Nezdenice

Domov leží na úpatí Bílých Karpat, je umístěn v příjemném a klidném prostředí, v menší obci Nezdenice, která má asi 800 obyvatel. Služby poskytujeme nepřetržitě každý den v roce v Domově pro seniory Nezdenice, se sídlem Nezdenice 233, PSČ 687 32. 
Více zde

Poslání

Posláním Domova pro seniory Nezdenice je poskytnout bezpečné, důstojné a spokojené prostředí osobám, které z důvodu nepříznivé sociální situace mají sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, jež jim nemůže být zajištěna členy rodiny nebo za pomoci terénních služeb v jejich domácím prostředí.

Osoba v nepříznivé sociální situaci je ta, u níž došlo k oslabení nebo ztrátě schopností z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, sociálně znevýhodněného prostředí. Jde o osoby, jež jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby a potřebují pomoc řešit vzniklou situaci tak, aby je toto řešení ochránilo před ztrátou kontaktu s rodinou, přáteli a vrstevníky.

Cíle

Cílem Domova je za přispění všech zaměstnanců:

 • Zajistit důstojný způsob života pro všechny klienty.
 • Zajistit klientům potřebné zázemí, pocit jistoty a bezpečí.
 • Udržet u klientů v maximálně možné míře jejich soběstačnost a samostatnost.
 • Zapojovat klienty do běžných činností komunity a pomáhat jim udržet kontakt s rodinou a přáteli.
 • Podporovat u klientů udržování běžného způsobu života, přirozené vztahy a zprostředkování kontaktů s místními institucemi poskytující služby veřejnosti. 

Cílová skupina

Službu poskytujeme osobám od 60 let a více.
Cílovou skupinou jsou osoby, které jsou zcela nebo částečně nesoběstačné, částečně si nezajistí základní a jiné životní potřeby a vyžadují péči, kterou jim rodina ani jiné terénní nebo ambulantní sociální služby nejsou schopny zajistit.

Službu nemůžeme poskytnout:

 • osobám žádajícím o sociální službu, kterou poskytovatel neposkytuje,
 • služba není určena osobám s demencí, jejichž potřeby nelze v zařízení naplnit,
 • osobám, které žádají o poskytnutí sociální služby, vypověděl poskytovatel v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy,
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení, u nichž je pro zachování životních funkcí nutná intenzivní lékařská péče nebo jsou životně závislí na specializovaných přístrojích (například podpora dýchání pomocí kyslíkového přístroje, aj.),
 • osobám s akutní infekční nemocí,
 • osobám, které trpí prokázaným duševním onemocněním.

Kapacita služby

 • 115 klientů

Domov se skládá z velké hlavní budovy. V přilehlém menší objektu, kterému se říká „Zámeček“ jsou k dispozici dva Hostovské pokoje pro rodinné příslušníky klienta. Hlavní budova Domova je tvořena komplexem čtyř navzájem chodbami propojených budov s bezbariérovým přístupem (i mimo budovy). Součástí Domova pro seniory je také Domov se zvláštním režimem, který se nachází v budově B a využívá zčásti prostor a služeb Domova pro seniory.
Domov pro seniory poskytuje služby v budovách A, C a D. Je zde celkem 76 pokojů, z toho 37 jednolůžkových a 39 dvoulůžkových. Všechny pokoje jsou vybaveny nábytkem (lůžko, šatní skříň, noční stolek, prádelník, židle), umyvadlem, signalizačním zařízením, místním rozhlasem a účastnickou přípojkou na kabelovou televizi. Sociální zařízení a koupelny jsou součástí 23 jednolůžkových a 36 dvoulůžkových pokojů. Pokoje lze dovybavit vlastními dekoračními předměty.
Domov má vlastní kuchyň, prádelnu a plynové kotelny a solární systém.

Mimo přidělený pokoj může každý klient využívat také společné prostory:

 • aktivizační místnost s knihovnou,
 • jídelnu,
 • relaxační místnost,
 • centrální koupelny, v centrální koupelně v 1. patře je vana, umyvadlo a WC. Ostatní centrální koupelny jsou vybaveny sprchou, umyvadlem a WC.
 • WC umístěná na chodbách všech podlaží budovy C,
 • kuřárnu,
 • místnost pro bohoslužby – kapličku,
 • společné prostory ve vestibulu a jednotlivých podlažích, kde jdou umístěny televizory a vytvořena místa k odpočinku a posezení,
 • ozvučené chodby reproduktory pro místní rozhlas a místní hlášení,
 • výtahy.

 

Poskytované základní činnosti:

 • Poskytnutí ubytování.
 • Poskytnutí stravy.
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Sociálně terapeutické činnosti.
 • Aktivizační činnosti.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

Domov pro seniory Nezdenice poskytuje klientovi nad rámec základních činností také fakultativní a doplňkové činnosti dle aktuálního Sazebníku.

Návazné služby za úhradu: kadeřnice, pedikérka, prodejci textilu, drogerie a jiného zboží

Ordinace lékaře: každé pondělí od 13:00 hodin, v případě potřeby i mimo uvedený den.

Bohoslužby: 2x/měsíc mše v místní kapličce

Zařízení má k dispozici služební auto: Volkswagen Caddy pro přepravu 7 osob. Služební auto mohou klienti využívat v rámci nabízené fakultativní služby.

Paliativní péče

Abychom až do konce svého života mohli rozhodovat o své péči a nebyli vydáni na pospas okolnostem, ve kterých se ocitneme, je vhodné se těmito myšlenkami zaobírat již nyní. Lidé například přemýšlí o tom, jaké oblečení by si přáli mít na své poslední cestě, jak by si přáli mít zorganizovaný pohřeb atd. Málokdo však o těchto věcech mluví se svými blízkými, a tak to nakonec může vypadat jinak, než si sami přáli.
Paliativní přístup je součástí běžné péče v Domově, vychází z komunikace s klientem (popřípadě s opatrovníkem) o jeho představě budoucí péče v závěru života. Tyto informace se stávají důležitým prvkem Plánu budoucí péče v závěru života. Díky paliativní péči mohou klienti uzavřít svůj život bez bolesti, důstojně a v souladu se svými hodnotami.
Paliativní péči v Domově zajišťují pracovníci přímé péče a všeobecné sestry v úzké spolupráci s ošetřující lékařkou.

Zásady poskytování sociální služby

 

 • Zachování lidské důstojnosti a uplatnění svobodné vůle – každý klient je svébytnou osobností, a proto respektujeme jeho hranice a přenecháváme mu zodpovědnost za vlastní rozhodování podle jeho možností a schopností. Důstojnost klientů zachováváme např. formou oslovení, respektováním soukromí, vyhýbáním se stigmatizaci, podporou úpravy zevnějšku. Klienty podporujeme v jejich samostatném rozhodování a při řešení vlastních problémů.
 • Individuální přístup – při příchodu do Domova s klientem společně plánujeme průběh poskytované služby dle jeho osobních potřeb, přání a schopností. Snažíme se alespoň z části zachovat zvyky a denní rituály, které klient prováděl v domácím prostředí.
 • Podpora a rozvoj soběstačnosti – poskytujeme klientům přiměřenou míru podpory a pomoci (péče), která napomáhá k nezávislosti na službě. Podporujeme klienty v kontaktu s rodinou a přáteli, ve využívání běžně dostupných služeb. Motivujeme klienty k účasti na kulturních a společenských akcích v Domově i mimo Domov dle vlastního výběru.
 • Zásada dodržování lidských práv a základní svobody – chráníme práva klientů v souladu se zákony, směrnicemi a vnitřními pravidly Domova, dodržujeme Etický kodex zaměstnanců Sociálních služeb Olšava, příspěvková organizace. Dbáme na vzájemnou toleranci a důvěru, respektujeme soukromí klientů.

Vedení domova

Vedoucí zařízení:
Mgr. Alexandra ILLÁŠOVÁ
alexandra.illasova@sslolsava.cz
+420 572 610 801
+420 730 808 784

Vedoucí sociálního úseku a zástupkyně vedoucí zařízení:
Mgr. Marcela Vaculínová
marcela.vaculinova@sslolsava.cz
+420 572 610 802
+420 732 237 500

Vedoucí
zdravotního úseku

Jana Pešátová, DiS.
jana.pesatova@sslolsava.cz
+420 572 610 817
+420 736 464 701

Vedoucí přímé obslužné péče
služba domov pro seniory

Martina Šopíková
martina.sopikova@sslolsava.cz
+420 572 610 809
+420 730 589 423

Sociální pracovníci

Sociální pracovnice
služba domov pro seniory

Mgr. Zuzana Kocourková
zuzana.kocourkova@sslolsava.cz
+420 572 610 803
+420 730 596 261

Sociální pracovnice
služba domov pro seniory

Mgr. Věra Zemčíková
vera.zemcikova@sslolsava.cz
+420 604 229 031
+420 572 610 818

Sociální pracovnice
služba domov pro seniory

Mgr. Ivana Dynková
ivana.dynkova@sslolsava.cz
+420 730 596 261
+420 572 610 803

Pracovna všeobecných sester
sesterna.dsnezdenice@sslolsava.cz
+420 572 610 815

Ostatní kontakty

Účetní
Iveta Balouchová
iveta.balouchova@sslolsava.cz
+420 572 610 804

Sledujte nás na

Pracovna pracovníků v sociálních službách „A“ | služba domov pro seniory
pssa.dsnezdenice@sslolsava.cz
+420 572 610 822

Pracovna pracovníků v sociálních službách „C“ | služba domov pro seniory
pssc.dsnezdenice@sslolsava.cz
+420 572 610 816

Pracovna pracovníků v sociálních službách „D“ | služba domov pro seniory
pssd.dsnezdenice@sslolsava.cz
+420 572 610 851

Zásobovačka:
Irena Pavlacká
irena.pavlacka@sslolsava.cz
+420 572 610 811
+420 733 696 673