Chráněné bydlení
Uherský Brod

Posláním chráněného bydlení Uherský Brod je provázet osoby s mentálním postižením a osoby s kombinovaným postižením tak, aby mohli žít důstojně, podle svých potřeb, přání a možností, srovnatelně se svými vrstevníky. Chráněné bydlení podporuje soběstačnost klientů a poskytuje jim pouze takovou míru pomoci, kterou skutečně potřebují k prožití plnohodnotného života.

Cílová skupina

Osoby s mentálním postižením nebo osoby s kombinovaným postižením (kombinovaným postižením rozumíme osoby s mentálním postižením a přidruženým smyslovým nebo tělesným postižením, které vyžadují střední a nízkou míru podpory) ve věku od 18 do 80 let.

 

Kapacita služby

20 klientů ve třech rodinných domech, které nejsou bezbariérové.

 • RD na ulici Ant. Dvořáka 1248. V domě jsou dvě domácnosti, v první domácnosti je jeden jednolůžkový pokoj a jeden dvoulůžkový pokoj a ve druhé domácnosti jsou dva dvoulůžkové pokoje. Každá domácnost má koupelnu se sprchovým koutem, WC a kuchyň (nebo kuchyňský kout).
 • RD v ulice Na Dlouhých 1205: V domě jsou dvě domácnosti, v první domácnosti je jeden jednolůžkový a jeden dvoulůžkový pokoj a ve druhé domácnosti je jeden dvoulůžkový pokoj. Každá domácnost má koupelnu se sprchovým koutem, WC a kuchyň.
 • RD na Slováckém náměstí 2034: V domě jsou dvě domácnosti. V domácnosti jsou dva dvoulůžkové pokoje, kuchyň s odpočinkovým prostorem, koupelna a WC. Ve druhé domácnosti jsou dva jednolůžkové a jeden dvoulůžkový pokoj, kuchyň, koupelna a WC.

 

Chráněné bydlení poskytuje služby, které obsahují tyto základní činnosti:

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • poskytnutí ubytování,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Vše při zachování přirozené vztahové sítě, respektování práv a lidské důstojnosti každého klienta. Služba chráněné bydlení má formu skupinového bydlení. Služba je poskytována v čase od 6:00 – do 22:00 hodin.

Zásady

Ke každému klientovi přistupujeme individuálně, respektujeme jeho potřeby a přání. Klienta vedeme k samostatnosti a zároveň odpovědnosti za svá rozhodnutí.

Nezávislost
Klientům je poskytována přiměřená míra podpory a péče, která napomáhá k jejich nezávislosti na službě a pracovnících.

Integrace
Způsob poskytování služby podporuje běžný způsob života klientů a zachování přirozených vazeb na komunitu.

Respektování volby klientů
Vytváření podmínek, v nichž se klienti mohou cítit důstojně, rozhodovat a rozumět důsledkům svých rozhodnutí.

Respektování potřeb
Prostřednictvím individuálního plánování zjišťovat potřeby klientů a naplňovat to, co skutečně potřebují.

Partnerství
Rovnoprávná spolupráce na všech úrovních: management x pracovník, pracovník x klient, management x zřizovatel

Fotogalerie

Ant. Dvořáka 1248
Na Dlouhých 1205
Slovácké náměstí 2034

Kontakty

Vedoucí
Mgr. Klára Novotná
klara.novotna@sslolsava.cz
+420 734 790 437

Sociální pracovník
Mgr. Renata Pleváková
renata.plevakova@sslolsava.cz
+420 734 239 282

Účetní
Bc. Veronika Salvetová, DiS.
veronika.salvetova@sslolsava.cz
+420 734 882 081

Kontakt na pracovníky

Ant. Dvořáka 1248
Na Dlouhých 1205
688 01 Uherský Brod
+420 604 225 132
chb.brod1248@sslolsava.cz

Kontakt na pracovníky

Slovácké nám. 2034
688 01 Uherský Brod
+420 731 694 882
chb.brod2034@sslolsava.cz

Sponzoři