Projekty

Transformace ve Zlínském kraji – zvyšování kvality služeb

Obsahem projektu je podpora poskytování kvalitních komunitních pobytových služeb ve Zlínském kraji a podpora aktivit vedoucích k větší komunitní vazbě na ambulantní a terénní služby, obce, pečující osoby a klienty. Jedná se o podporu komunitních pobytových služeb pro osoby s nízkou a střední mírou podpory a podporu transformovaných pobytových služeb DOZP pro osoby s vysokou mírou podpory.

Investiční priorita:
Zvyšovat rovný a včasný přístup ke kvalitním, udržitelným a cenově dostupným službám, včetně služeb, které podporují přístup k bydlení a individuální péči, včetně zdravotní péče; modernizovat systémy sociální ochrany včetně prosazování přístupu k sociální ochraně se zvláštním důrazem na děti a znevýhodněné skupiny; zlepšovat přístupnost, i pro osoby se zdravotním postižením, účinnost a odolnost systémů zdravotní péče a služeb dlouhodobé péče

Cíle projektu:

Cílem projektu je podpora poskytování kvalitních komunitních pobytových služeb ve Zlínském kraji a podpora aktivit vedoucích k větší komunitní vazbě na ambulantní a terénní služby, obce, pečující osoby a klienty. Podpora komunitních pobytových služeb pro osoby s nízkou a střední mírou podpory a podpora transformovaných pobytových služeb DOZP pro osoby s vysokou mírou podpory.

Více o projektu zde