Chráněné bydlení
Luhačovice

Posláním chráněného bydlení Luhačovice je provázet osoby s mentálním postižením a osoby s kombinovaným postižením tak, aby mohli žít důstojně, podle svých potřeb, přání a možností, srovnatelně se svými vrstevníky. Chráněné bydlení podporuje soběstačnost klientů a poskytuje jim pouze takovou míru pomoci, kterou skutečně potřebují k prožití plnohodnotného života.
Více zde

Cílová skupina

Osoby s mentálním postižením nebo osoby s kombinovaným postižením (kombinovaným postižením rozumíme osoby s mentálním postižením a přidruženým smyslovým nebo tělesným postižením, které vyžadují střední a nízkou míru podpory) ve věku od 18 do 80 let.

 

Kapacita služby

 • 11 klientů v třípodlažním domě, který není bezbariérový.
 • V 1. PP se nachází samostatný nebytový prostor – dvě sklepní kóje o celkové ploše 25,77 m².
 • V 1. NP se nachází byt o velikost 3+1, který je určen pro klienty CHB. Jedná se o dva jednolůžkové pokoje a jeden dvoulůžkový, kuchyň a sociální zařízení.
 • Ve 2. NP se nachází byt o velikost 4+1, který je určen pro klienty CHB. Jedná se o čtyři jednolůžkové pokoje, kuchyň a sociální zařízení.
 • Ve 3. NP se nachází v podkrovní místnosti byt pro klienty o velikosti 3+1. Jedná se o tři jednolůžkové pokoje, kuchyň a sociální zařízení. Dále se zde nachází byt o vel. 1 + KK, který je určen jako zázemí pro personál.

 

Chráněné bydlení poskytuje služby, které obsahují tyto základní činnosti:

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • poskytnutí ubytování,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Vše při zachování přirozené vztahové sítě, respektování práv a lidské důstojnosti každého klienta. Služba chráněné bydlení má formu skupinového bydlení. Služba je poskytována v čase od 6:00 – do 22:00 hodin.

Zásady

Ke každému klientovi přistupujeme individuálně, respektujeme jeho potřeby a přání. Klienta vedeme k samostatnosti a zároveň odpovědnosti za svá rozhodnutí.

Nezávislost
Klientům je poskytována přiměřená míra podpory a péče, která napomáhá k jejich nezávislosti na službě a pracovnících.

Integrace
Způsob poskytování služby podporuje běžný způsob života klientů a zachování přirozených vazeb na komunitu.

Respektování volby klientů
Vytváření podmínek, v nichž se klienti mohou cítit důstojně, rozhodovat a rozumět důsledkům svých rozhodnutí.

Respektování potřeb
Prostřednictvím individuálního plánování zjišťovat potřeby klientů a naplňovat to, co skutečně potřebují.

Partnerství
Rovnoprávná spolupráce na všech úrovních: management x pracovník, pracovník x klient, management x zřizovatel

Fotogalerie

Sponzoři

Kontakty

Vedoucí
Mgr. Klára Novotná
klara.novotna@sslolsava.cz
+420 734 790 437

Sociální pracovník
Veronika Vojtková, DiS.
veronika.vojtkova@sslolsava.cz
+420 603 571 241

Účetní
Bc. Veronika Salvetová, DiS.
veronika.salvetova@sslolsava.cz
+420 605 362 035

Kontakt na pracovníky
Mlýnská 560
763 26 Luhačovice
+420 734 790 436
chb.luhacovice@sslolsava.cz