O nás

Příspěvková organizace Sociální služby Olšava vznikla k 01. 01. 2024. Zřizovatelem je Zlínský kraj. Poskytujeme pobytové sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Posláním organizace je zajistit prostředí a péči o klienty tak, aby se cítili bezpečně a spokojeně.

Cílem organizace je:

 • udržet u klientů v možné míře jejich soběstačnost a samostatnost, dopomáhat jim v tom, co již nezvládnou a podporovat je v zachování kontaktu s rodinou, přáteli a vrstevníky,
 • rozvíjet znalosti zaměstnanců, poskytnout jim podporu a možnost vzdělávat se,
 • s ohledem na potřeby uživatelů a možnosti organizace zajišťovat příjemné prostředí jak pro klienty, tak pro zaměstnance.

Naše Zásady jsou:

 • dbáme na dodržování Etického kodexu,
 • lidský a profesionální přístup,
 • zachování práv a důstojnosti
 • nezávislost na službě,
 • individuální přístup.

Naši podporovatelé

 • MPSV
 • Zlínský kraj
 • Města: Zlín, Uherský Brod, Otrokovice, Luhačovice, Slavičín
 • Obce: Nezdenice, Záhorovice, Šumice, Rudice, Bánov, Nivnice, Pašovice, Mistřice