Domov pro seniory
Luhačovice

Domov pro seniory Luhačovice (dále jen Domov) se nachází v obytné čtvrti Luhačovic mezi vlakovým nádražím a supermarketem Penny na adrese V Drahách 1105. Nedaleko od něj stojí historická zámecká kaple s malým parčíkem. Budova Domova je třípodlažní, uživatelům můžeme nabídnout pokoje jednolůžkové a dvoulůžkové s vlastní koupelnou. Na každém patře je malá jídelna, společenská místnost a terasa. Na „staré dobré časy“ si mohou naši uživatelé zavzpomínat v reminiscenční místnosti vybavené nábytkem a předměty z doby jejich dětství a mládí. K objektu přiléhá odpočinková zahrada.
Více zde

Poslání

Posláním Domova pro seniory Luhačovice je poskytnout bezpečné a důstojné prostředí osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci způsobené oslabením nebo ztrátou schopností z důvodu věku a nepříznivého zdravotního stavu a které potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, jež již nemůže být zajištěna členy rodiny nebo za pomoci terénních služeb v jejich domácím prostředí.

Cíl

Cílem poskytování služby v Domově je zajistit uživatelům důstojný způsob života, potřebné zázemí, péči a pocit jistoty a bezpečí. Toho by služba ráda dosáhla prostřednictvím stanovených Zásad.

Zásady

 Zachování lidské důstojnosti

 • důstojnost zachováváme např. zvolenou formou oslovení, respektováním soukromí, vyhýbáním se stigmatizaci, podporou úpravy zevnějšku aj.

Individuální přístup

 • při příchodu do Domova s uživatelem společně plánujeme průběh poskytování služby dle jeho osobních potřeb, přání a schopností.
 • snažíme se zachovat zvyky a denní rituály, které klient měl ve svém domácím prostředí
 • poskytujeme uživatelům přiměřenou míru podpory a pomoci (péče), která neprohlubuje jejich nepříznivou sociální situaci a napomáhá udržet jejich soběstačnost po co nejdelší dobu

Uplatnění svobodné vůle

 • uplatnění svobodné vůle podporujeme u uživatele při samostatném rozhodování a při řešení vlastních problémů
 • podporujeme uživatele v kontaktu s rodinou a přáteli, ve využívání běžně dostupných služeb a účasti na kulturních a společenských akcích v Domově i mimo Domov dle vlastního výběru

ochrana práv uživatelů a pracovníků

 • chráníme práva uživatelů a pracovníků v souladu se zákony, prostřednictvím směrnic a vnitřních pravidel, dodržováním Etického kodexu pracovníků Sociálních služeb Olšava
 • každý uživatel a pracovník má právo podat stížnost na kvalitu a způsob poskytování služby

Cílová skupina

Službu poskytuje seniorům od 65 let věku, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci způsobené snížením soběstačnosti z důvodu věku a nepříznivého zdravotního stavu a které potřebují pravidelnou pomoc a péči jiné fyzické osoby, jež již nemůže být zajištěna členy rodiny nebo za pomoci terénních služeb v jejich domácím prostředí.

Službu nemůžeme poskytnout:

 • osobám žádajícím o sociální službu, kterou poskytovatel neposkytuje,
 • služba není určena osobám s demencí, jejichž potřeby nelze v zařízení naplnit,
 • osobám, které žádají o poskytnutí sociální služby, vypověděl poskytovatel v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy,
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení, u nichž je pro zachování životních funkcí nutná intenzivní lékařská péče nebo jsou životně závislí na specializovaných přístrojích (například podpora dýchání pomocí kyslíkového přístroje, aj.),
 • osobám s akutní infekční nemocí,
 • osobám, které trpí prokázaným duševním onemocněním.

 

Kapacita služby

 • 40 lůžek

Služba je poskytována podle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, prováděcí vyhlášky 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
Služba je poskytována 24 hodin denně, 365 dní v roce.

Fakultativní služby:

Jedná se o poskytnutí vybraných služeb nad rámec základních činností dle platného Sazebníku fakultativních a doplňkových činností Domova pro seniory Luhačovice:

 • Úschova cenností
 • Příležitostné použití služebního vozidla pro klienta

Sponzoři

Vedení domova

Vedoucí
Bc. Magda Kapustová
+420 739 582 486
magda.kapustova@sslolsava.cz

Vedoucí přímé péče
Adéla Vitteková
adela.vittekova@sslolsava.cz
+420 730 584 438

Vedoucí zdravotního úseku – Vrchní sestra
Bc. Blanka Hajdová
blanka.hajdova@sslolsava.cz
+420 734 785 989

Sociální pracovníci

Mgr. Martina Málková
martina.malkova@sslolsava.cz
+ 420 734 614 826

Silvie Vaníčková, DiS.
silvie.vanickova@sslolsava.cz
+420 605 562 156

Ostatní kontakty

Účetní
Bc. Veronika Salvetová, DiS.
veronika.salvetova@sslolsava.cz
+ 420 734 882 081

Zásobovačka
Lenka Soukeníková
lenka.soukenikova@sslolsava.cz
+420 731 691 944

Sledujte nás na