Dar od žáků ZŠ Na Výsluní, Uh. Brod

Žáci ZŠ Na Výsluní podpořili klienty DOZP Uherský Brod

Žáci ZŠ Na Výsluní se rozhodli věnovat výtěžek z jejich školních aktivit na podporu klientů DOZP Uherský Brod. Částku 3.000,- Kč přinesli zástupci žáků dopoledne 29. 2. 2024 a předali ji vedoucímu zařízení. Odměnou jim bylo poděkování, společné foto a exkurze po Domově, kde se mohli ještě blíže seznámit s životem zdravotně postižených osob. Jsme rádi, že naše pokračující socializace do společnosti a začleňování do aktivit města má dosah až mezi nejmladší generace. Ještě jednou velmi děkujeme za příspěvek, který posloužil na zajištění canisterapie a muzikoterapie pro klienty.