Výběrové řízení na obsazení pracovního místa účetní

› JIŽ UKONČENO

Předpoklady na pozici účetní:

 • občan ČR, příp. cizí státní občan mající v ČR trvalý pobyt,
 • trestní bezúhonnost,
 • orientace ve finanční, daňové a účetní problematice,
 • vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání, výhodou ekonomického směru,
 • analytické a koncepční myšlení, vysoká pečlivost a důslednost,
 • aktivní a zodpovědný přístup k práci,
 • ochota se dále vzdělávat,
 • spolehlivost a samostatnost.

 

Náplň práce:

 • komplexní vedení účetnictví účetní jednotky, koordinace účtování o stavu, pohybu a rozdílu majetku a závazků, o nákladech a výnosech, o výdajích a příjmech a o výsledku hospodaření včetně sestavování účetní závěrky a vedení účetních knih,
 • zpracování účetních a statistických výkazů,
 • zpracování ostatní aktuální činnosti v oblasti hospodaření, financování, investic, účetnictví, majetkoprávních záležitostí v rámci organizace nebo ve vztahu ke zřizovateli,
 • spolupráce na zpracování žádostí a vyúčtování příspěvků od zřizovatele, dotací ze SR, neinvestičních příspěvků od měst a obcí.