Výběrové řízení na obsazení pracovního místa koordinátor zdravotní a sociální péče

› JIŽ UKONČENO

Předpoklady na pozici koordinátor zdravotní a sociální péče:

 • občan ČR, příp. cizí státní občan mající v ČR trvalý pobyt,
 • trestní bezúhonnost,
 • vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání,
 • odborná způsobilost dle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních a vzdělání dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.,
 • znalost zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, standardů kvality apod.,
 • aktivní a zodpovědný přístup k práci,
 • dobré komunikační schopnosti,
 • schopnost empatie a ochotu se dále vzdělávat,
 • spolehlivost a samostatnost.

 

Náplň práce:

 • zajišťování metodické a koordinační činnosti v oblasti zdravotní a sociální péče vůči zařízením spadající pod SSL Olšava, p. o. dle platné legislativy,
 • tvorba a zavádění systémů kvality poskytovaných služeb v organizaci,
 • vytváření podmínek pro kvalitní a jednotnou (standardizovanou) realizaci činností při zohlednění individuálního přístupu ke klientovi,
 • koordinace a příprava podkladů pro výkaznictví,
 • podpora interdisciplinární a multidisciplinární spolupráce odborných činností poskytovaných v zařízeních organizace,
 • metodické vedení vedoucích sester a vedoucích sociálních pracovníků přispívající ke zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb v zařízení SSL Olšava,
 • výkon specializovaných agend v rámci „Transformace“, koncepční činnosti v souvislosti s vývojem sociálních služeb,
 • správa modulu Cygnus 2 a práce s ním.